1. «Οισοφάγος  Barrett». Περιοδικό Ευεξία και Διατροφή, του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής  (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) . 70ο τεύχος Απρίλιος-Μάϊος – Ιούνιος
  2. «Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα». Περιοδικό Ευεξία και Διατροφή, του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) . 59ο τεύχος , Ιανουάριος- Φεβρουάριος
  3. «Πολύποδες στομάχου». Περιοδικό Ενδοσκοπήσεις. Της Ένωσης Γαστρεντερολόγων (ΕΠ.Ε.Γ.Ε) | Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος 2018 τεύχος 49

Επιστροφή στο βιογραφικό