1. Μέλος ερευνητικής ομάδας στην Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Ά Προπαιδευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών  «Λαϊκό» για τη διεξαγωγή της διεθνούς Πολυκεντρικής Μελέτης 1241.36 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή κο Ιωάννη Βλαχογιαννάκο :«Μια φάσης III τυχαιοποιημένη, μερικά διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του ΒΙ 207127 σε συνδυασμό με Faldaprevir και ριμπαβιρίνη για τη χρόνια ηπατίτιδα C γονότυπο 1,σε ευρύ πληθυσμό πρωτοθεραπευόμενων ασθενών, που συμπεριλαμβάνει ασθενείς ακατάλληλους να λάβουν πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη»
  2. Μέλος ερευνητικής ομάδας της Ά Παθολογικής κλινικής του Γ.Ν Καρδίτσας για την διεξαγωγή μελέτης με τίτλο : «Συγχρονική μελέτη για την εκτίμηση του επιπολασμού και των εξωοισοφαγικών εκδηλώσεων της ΓΟΠΝ σε ασθενείς  με συμπτωματολογία ανώτερου πεπτικού, που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία περιφερειακών νοσοκομείων στην Ελλάδα. Η Μελέτη “ GERDQ-XS”» η οποία διενεργήθηκε από 14/06/2010 έως 18/09/12 υπό την επίβλεψη του συντονιστή διευθυντή κο Γεώργιο Παρδάλη
  3. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρωτόκολλο που διενεργείται στην Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Διαταραχές της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος. Συσχέτιση με τη βακτηριδιακή αλλόθεση»

Επιστροφή στο βιογραφικό