Υπηρεσίες Γαστρεντερολογικού Ιατρείου

Το ιατρείο προσφέρει ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με την γαστρεντερολογία – ηπατολογία

Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση που επιτρέπει στον γιατρό  να εξετάσει το παχύ έντερο αλλά και μικρό τμήμα του λεπτού εντέρου με ένα λεπτό εύκαμπτο σωλήνα ίσης διαμέτρου με τον δείκτη του χεριού σας. Η εξέταση γίνεται αφού πρώτα χορηγηθούν φάρμακα στον ασθενή ώστε να «κοιμηθεί». Σκοπός είναι ο ασθενής να μην αισθάνεται κάποια δυσφορία ή πόνο.
Περισσότερα

Γαστροσκόπηση

Η γαστροσκόπηση είναι μια εξέταση που επιτρέπει στον γιατρό να εξετάσει τον οισοφάγο, το στομάχι και το πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου. Η εξέταση γίνεται με ειδικό όργανο, το γαστροσκόπιο, το οποίο έχει διάμετρο μικρότερη από το δάκτυλό σας. Η εξέταση γίνεται αφού πρώτα χορηγηθούν φάρμακα στον ασθενή ώστε να «κοιμηθεί». Σκοπός είναι ο ασθενής να μην αισθάνεται κάποια δυσφορία ή πόνο.
Περισσότερα