Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση που επιτρέπει στον γιατρό  να εξετάσει το παχύ έντερο αλλά και μικρό τμήμα του λεπτού εντέρου με ένα λεπτό εύκαμπτο σωλήνα ίσης διαμέτρου με τον δείκτη του χεριού σας. Αυτό το όργανο, που ονομάζεται κολονοσκόπιο, έχει την δική του κάμερα και επιτρέπει στο γιατρό σας να βλέπει εικόνες του εντέρου…