1. Η επίδραση της Βουσπιρόνης στην κινητικότητα του οισοφάγου ασθενών με συστηματικό σκληρόδερμα: αποτελέσματα με την χρήση high resolution manometry. Καρλάφτης Α. , Καραµανώλης Γ.  , Πανόπουλος Σ. , Καµπέρογλου ∆. , Σφηκάκης Π. , Λαδάς Σ. ∆. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 29 Νοεμβριου-1 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα
  2. Στρογγύλη Τράπεζα Ήπαρ – Κίρρωση , Β-αποκλειστές και Απολίνωση Κιρσών: Πριν ή μετά την Αιμορραγία; Καρλάφτης Α., Βλαχογιαννάκος Ι. 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 29 Νοεμβριου-1 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα
  3. Η επίδραση της Βουσπιρόνης και της Δομπεριδόνης στην κινητικότητα του οισοφάγου σε ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα: μια ανοιχτή, πιλοτική μελέτη. Α. Καρλάφτης, Γ. Καραμανώλης, Σ. Πανόπουλος, Δ. Καμπέρογλου, Π. Σφηκάκης, Σ. Λαδάς.  33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 5-7 Δεκεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη
  4. 48ωρη ασύρματη κάψουλα Bravo για τη μελέτη ασθενών με λειτουργικό καύσο. Α. Καρλάφτης, Γ. Καραμανώλης, Δ. Καμπέρογλου, Κ. Δεναξάς, Ν. Αθανασόπουλος, Δ. Καραπιπέρης, Σ.Δ. Λαδάς. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 5-7 Δεκεμβρίου 2013, Θεσσαλονίκη. (υποψήφια εργασία για βράβευση)
  5. Σύγκριση της ασφάλειας και επίδρασης των νεότερων νουκλεος(τ)ιδικών αναλόγων σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη HBV κίρρωση Ε. Χολόγκιτας, Ι. Γουλής, Γ. Παπαθεοδωρίδης, Ι. Βλαχογιαννάκος, Σ. Καραταπάνης, Ι. Κετίκογλου, Θ. Βασιλειάδης, Γ Κόντος, Α. Καρλάφτης, Χ. Μπίρτσου, Ε. Ακριβιάδης. 13ο  Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, Ρόδος, 9-12 Μαίου 2013
  6. Μακροχρόνια χορήγηση Βουσπιρόνης σε ασθενείς με συστηματικό σκληρόδερμα και προσβολή του οισοφάγου. Κ. Δεναξάς, Γ. Καραμανώλης, Α. Καρλάφτης, Δ. Καμπέρογλου, Σ. Λαδάς. 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Καλαμάτα 8-11 Οκτωβρίου 2015
  7. Αποτελέσματα μακρόχρονης παρακολούθησης ασθενών με Oισοφάγο Βarrett (ΟΒ) και χαμηλόβαθμη επιθηλιακή δυσπλασία (ΧΕΔ). Σπυρίδων Μιχόπουλος , Μαρία Στουπάκη , Γεώργιος Αξιάρης , Βασιλική Γκάγκαρη , Γεώργιος Λεωνιδάκης , Αναστάσιος Καρλάφτης , Ευανθία Ζαμπέλη , Παναγιώτης Μπαξεβάνης , Μαρία Σωτηροπούλου , Καλλιόπη Πετράκη. 38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 6-9 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα. – Βραβευμένη εργασία
  8. Παροχέτευση παγκρεατικών συλλογών καθοδηγούμενη από ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα με τη χρήση της ενδοπροθεσης hot-axios. Εμπειρία δυο ετών Ελευθέριος Στρατηγάκος, Αναστάσιος Καρλάφτης, Δημοσθένης Γκαραγκάνης, Κωνσταντίνα Ρώσιου, Μαρία-Θεοδώρα Κουτρουμπή, Γεωργία Ανδριανάκου, Ευμορφία Καραμίντζιου, Ιωάννης Καρούμπαλης, Βασίλειος Ντελής. 31ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής 21-24 Νοεμβρίου 2018 Αθήνα.

Επιστροφή στο βιογραφικό