1. Χρόνια εντερική ψευδοαπόφραξη – Διάφορες Παθήσεις λεπτού εντέρου, 21/02/2019 (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεραπευτικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φεβρουάριος 2019 –Ιούνιος 2019)
  2. Εντερική απόφραξη και πάρεση. 28/03/2019 (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Θεραπευτικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φεβρουάριος 2019 –Ιούνιος 2019)

Επιστροφή στο βιογραφικό